Εξυπηρέτηση Πελατών: 26930 25568

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρακτορείο Ασφαλειών

skafos.jpg

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η θάλασσα αποτελούσε πάντα πόλο έλξης και πηγή ζωής.

Για τους περισσότερους μεταφράζεται σε χαλάρωση και απόδραση από την καθημερινότητα, αλλά φυσικά κρύβει και κινδύνους.

Για το λόγο αυτό η Ασφάλιση ιδιωτικών & επαγγελματικών σκαφών αναψυχής είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις παρακάτω καλύψεις:

 

  • Αστική Ευθύνη για θάνατο & σωματικές βλάβες επιβαινόντων & τρίτων (300,000 ευρώ)
  • Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων & τρίτων (150,000 ευρώ)
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης (90,000 ευρώ)

 

Ευτυχώς σήμερα όλοι έχουμε τη δυνατότητα να προστατευθούμε από τους κινδύνους αυτούς με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα.

 

 

Messenger