Εξυπηρέτηση Πελατών: 26930 25568

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρακτορείο Ασφαλειών

faq.png

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός?

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται -υπό προϋποθέσεις- στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 

 • Εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα στο τροχαίο ατύχημα 
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής 
 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα 
 • Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 5.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 15.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα. 
 • Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, με την προϋπόθεση ότι εμπλέκονται δύο μόνο οχήματα, ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. 

 

Εταιρίες που μετέχουν στο φιλικό διακανονισμό

 

 • GENERALI HELLAS A.A.E. 
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
 • ALLIΑΝZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 
 • ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
 • AIΓAION A.A.E. 
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 • CHARTIS EUROPE LIMITED 
 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. 
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. 
 • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 
 • DEMCO INS. L.T.D. 
 • ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
 • EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 
 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
 • ERGO Α.Α.Ε.Ζ. 
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤΤΑ 
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 
 • INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α. 
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε. 
 • INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 
 • NATIONAL UNION-FIRE INS. CO. of PITTSBURGH PA 
 • NP INSURANCE (ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.) ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 
 • PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ 
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 

 

Τι Κάνω σε Περίπτωση Τροχαίου Ατυχήματος ?

Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρίας 24 ώρες το 24ωρο στον τηλεφωνικό αριθμό που εκείνη διαθέτει και αναγράφεται στο συμβόλαιό σας (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο). Ειδικός συνεργάτης έρχεται ΔΩΡΕΑΝ στον τόπο του ατυχήματος όπου :

 

 • Καταγράφει τις συνθήκες του ατυχήματος
 • Φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα οχήματα
 • Συντάσσει πρόχειρο σχεδιάγραμμα
 • Συγκεντρώνει στοιχεία μαρτύρων
 • Σας βοηθάει στην επιτόπια συμπλήρωση του εντύπου του Φιλικού Διακανονισμού ή της Δήλωσης Ατυχήματος ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης του ατυχήματος.

 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματός σας λόγω ατυχήματος, ο συνεργάτης της Φροντίδας Ατυχήματος της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι, θα ειδοποιήσει για τη ρυμούλκηση-μετακίνηση του οχήματός σας σε τοπικό συνεργείο, σε απόσταση μέχρι 50 χλμ από τον τόπο του ατυχήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συμβόλαιό σας να διαθέτει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας Συνεπεία Ατυχήματος ή την κάλυψη Οδικής Βοήθειας. Επιλέξτε τη μεταφορά του οχήματός σας σε ένα από τα συνεργαζόμενα συνεργεία της ασφάλειάς σας ή σε συνεργείο της αρεσκείας σας.

Εφόσον έχετε συμπληρώσει τη Φιλική Δήλωση Ατυχήματος και δεν ευθύνεστε για το ατύχημα ή έχετε στο Συμβόλαιό σας την κάλυψη των Ζημιών Ιδίου (Μικτή Ασφάλιση) και επωφεληθείτε από:

 

 • την απευθείας καταβολή των εξόδων επισκευής του αυτοκινήτου σας από την ίδια την εταιρία σας
 • την ταχύτητα επισκευής

 

Σε περίπτωση που δεν καλέσατε επιτόπου τη Φροντίδα Ατυχήματος, φροντίστε για τη γνωστοποίηση του ατυχήματος στην εταιρία σας, μέσω:

 

 • του τηλεφώνου επικοινωνίας της εκάστοτε εταιρίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή
 • του τηλεφώνου επικοινωνίας μας (αν είστε ασφαλισμένοι στο site μας)

 

Επιπλέον, φροντίστε να δηλώσετε το ατύχημα εντός 8 ημερών από την πραγματοποίηση του ατυχήματος σε ένα από τα Υποκαταστήματα της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι.

Εκτίμηση της Ζημιάς

Όταν το αυτοκίνητο σας είναι στο συνεργείο, καλέστε τον πραγματογνώμονα της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι προκειμένου να το επισκεφθεί στο συνεργείο που βρίσκεται, να εκτιμήσει το κόστος ζημιάς και να καταθέσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του στην εταιρία.

Διακανονισμός Ζημιάς & Αποζημίωση

Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο επισκευής ή αντικατάστασης ανταλλακτικών κτλ) καταθέστε τα στην ασφαλιστική σας εταιρία και εκείνη οφείλει να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να ορισθεί ο χρόνος και το ποσό της αποζημίωσής σας. 

Τι γίνεται εάν θέλω να διακόψω την ασφάλιση ?

Αυτό γίνεται σε μεμονωμένες περιστάσεις και εφ' όσον δεν έχετε καμία αξίωση για αποζημίωση. Συμπληρώνετε την αίτηση διακοπής ασφαλιστηρίου και τη στέλνετε στην εταιρία μαζί με το σήμα και το συμβόλαιο σας. Από την ημ/νια παραλαβής και μέχρι τη λήξη της περιόδου- που είχατε πληρώσει- η ασφαλιστική εταιρία σας επιστρέφει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Τι γίνεται εάν έχω να κάνω μια καταγγελία ?

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με μας. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα ή να το αναφέρουμε στην αντίστοιχη εταιρία. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η ασφαλιστική εταιρία έχει εξετάσει μια καταγγελία και είστε ιδιώτης, μπορείτε να ρωτήσετε τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ του ΠΟΛΙΤΗ για να αναθεωρήσετε την περίπτωσή σας χωρίς την επιρροή των νομικών δικαιωμάτων σας.

Εάν κάποιος δανείζεται το αυτοκίνητό μου, καλύπτεται κάτω από την δική μου ασφάλειά?

Εάν το αυτοκίνητό σας εμπλακεί σε ένα ατύχημα, το αυτοκίνητο λαμβάνει χαρακτηριστικά την κάλυψη που έχετε επιλέξει ανεξάρτητα από ποιος οδηγεί. Παραδείγματος χάριν, καθένας που οδηγεί το αυτοκίνητό σας πρέπει χαρακτηριστικά να είναι οδηγός με χορηγημένη άδεια. Κρατήστε στο μυαλό, εντούτοις, ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις απαιτούν να δηλώνετε τους κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς κάθε ασφαλισμένου οχήματος.

Πότε ξεκινάει η κάλυψη ?

Η κάλυψη ξεκινάει την επομένη(από την ολοκλήρωση της αγοράς) εργάσιμη ημέρα στις 12.00 το μεσημέρι.

Τί γίνεται σε περίπτωση που χάσω το ασφαλιστήριο συμβολαιό μου?

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο γραφειο μας και να ζητήσετε επανέκδοση συμβολαίου, αφού υποβάλετε μία υπεύθυνη δήλωση ότι το συμβόλαιο σας χάθηκε.

Τι γίνεται με το Bonus Malus?

Το bonus malus είναι το σύστημα των ασφαλιστικών εταιριών που επιβραβεύει τους οδηγούς που δεν έχουν προξενήσει ατύχημα. Κάθε χρόνο χωρίς ατύχημα μειώνετε το bonus malus κατά μία μονάδα και μειώνετε αντίστοιχα και το ασφάλιστρο, ενώ κάθε φορά που προξενείτε ατύχημα αυξάνετε κατά 2 μονάδες και αντίστοιχα τα ασφάλιστρα. Το κάθε όχημα ξεκινά με bonus malus 10.

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτου?

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινούμενων οχημάτων έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 489/76 σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση 585/78.

Με χτύπησε κάποιος και έφυγε. Τι κάνω ?

Θα πρέπει να καλέσω την αστυνομία για να δηλώσω το συμβάν, αν δεν έχω πάρει το αριθμό του αυτοκινήτου που με χτύπησε τότε η ασφαλιστική μου εταιρία δεν με αποζημιώνει.

Η εταιρία που είμαι ασφαλισμένος έκλεισε. Τι κάνω ?

Σε περίπτωση που η εταιρίας που ήσασταν ασφαλισμένος έκλεισε, συνεχίζεται να είστε ασφαλισμένος και για την χρονική περίοδος ενός μηνός, από το Επικουρικό ταμείο. Το Επικουρικό ταμείο θα σας αποζημιώσει σε περίπτωση ατυχήματος.

Έχω δίπλωμα άλλης χώρας. Τι γίνεται ?

Αν ο ασφαλιζόμενος κατέχει διεθνές δίπλωμα τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν κατέχει δίπλωμα της χώρας του τότε είναι στην διακιοδοσία της κάθε εταιρίας να δεχτεί ή όχι την ασφάλιση.

Έχω κοτσαδόρο. Τι κάνω ?

Καταρχήν θα πρέπει να πάρετε άδεια για την τοποθέτηση του κοτσαδόρου και να το δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία που θα ασφαλιστεί.  

Messenger