Εξυπηρέτηση Πελατών: 26930 25568

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρακτορείο Ασφαλειών

transport.jpg

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο κλάδος μεταφορών ασφαλίζει τις ζημίες η απώλειες των μεταφερομένων εμπορευμάτων απο κινδύνους που πιθανόν θα συμβούν κατα τη διάρκεια μεταφοράς τους.  

Ασφαλίζονται ολα τα αγαθά (εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, πρώτες ύλες, χρεόγραφα και λοιπές αξίες, τρόφιμα κ.λ.π) που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς.

Tα παρακάτω παραδείγματα χαρακτηρίζουν την ποικιλία επιλογών των ασφαλιζόμενων αντικειμένων:

 

 • Μηχανήματα
 • Αγροτικά προϊοντα
 • Βιομηχανικά προϊοντα
 • Πρώτες ύλες Καύσιμα
 • Έργα τέχνης
 • Κοσμήματα
 • Κεραμικά
 • Οικοσκευές
 • Κειμήλια κ.λ.π

 

Η ασφάλιση των εμπορευματων παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται με μεγαλύτερη ευχέρεια εμπορεύματα, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση εμπορικοί κίνδυνοι και να επεκτείνονται σημαντικά οικονομικές δραστηριότητες ανα τον κόσμο.

Οι ασφαλίσεις μεταφορών ακολουθούν τόσο τις διεθνώς αναγνωρισμένες Ρήτρες όσο και τις εφαρμοσμένες στην Ελληνική Αγορά.

Ρήτρα Γ

Καλύπτεται η απώλεια του φορτίου λόγω ολικής απώλειας του μεταφορικού μέσου και χωρίς καμία συνεισφορά σε γενική αβαρία ή σώστρα.

Ρήτρα Β

Καλύπτονται οι κίνδυνοι της ρήτρας Γ και επιπλέον σεισμός, ηφαιστιακή έκρηξη, κεραυνός, αρπαγή απο τα κύματα, είσοδος νερού απο θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και απώλεια ολόκληρων δεμάτων απο πτώση τους κατα τη διάρκεια του ταξιδιού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Ρήτρα Α

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός απο τις πάγιες εξαιρέσεις. Οι ανωτέρω καλύψεις θεωρούνται βασικές και μπορεί να συμπληρωθούν με άλλες καλύψεις και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορτίου.

Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις.

 

 • Ζημίες απο βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα. 
 • Μικροκλοπή, έλλειμμα, ελλιπής παράδοση 
 • Ροή 
 • Θράυση, στρέβλωση Σκουριά, οξείδωση 
 • Κίνδυνοι καταστρώματος, δηλαδή εκβολή απο τον πλοίαρχο ή αρπαγή απο τα κύματα. 
 • Κίνδυνοι πολέμου, ναρκών 
 • Κακόβουλη βλάβη. 
 • Ποιοτική αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος. 
 • Κάλυψη παραμονής και έκθεσης.

 

 

 

Messenger