Εξυπηρέτηση Πελατών: 26930 25568

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρακτορείο Ασφαλειών

home.jpg

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ατελείωτες ώρες σκέψης και προγραμματισμού, οικονομικές θυσίες, προσωπικό γούστο, μεράκι και μετά στιγμές χαράς, δημιουργίας και ξεκούρασης...

Είναι το σπίτι μας...

Ένας χώρος με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για κάθε άνθρωπο. Το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο, που δεν το αποκτήσατε από τη μία μέρα στην άλλη, είναι πιθανό να βρεθεί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο (φωτιά, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα) και να έρθετε σε αδυναμία αντικατάστασης των ζημιών που έπαθε.

Τα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας σας προσφέρουν πρωτοποριακές καλύψεις που εξασφαλίζουν ολόκληρο το σπιτικό σας. Ταυτόχρονα, έχουν ιδιαίτερα οικονομικά ασφάλιστρα, που κάνουν την ασφάλιση κατοικίας προσιτή για όλους.

Καλύψεις Ασφάλειας Κατοικίας

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος 
 • Ευρεία έκρηξη 
 • Πρόσκρουση οχημάτων 
 • Πτώση αεροσκαφών 
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας Ζημιές από καπνό 
 • Ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από έκρηξη 
 • Βραχυκύκλωμα 
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη 
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού αποχέτευσης 
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού 
 • Έξοδα άντλησης υδάτων 
 • Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων 
 • Πτώση στύλων ΔΕΗ - ΟΤΕ και δέντρων 
 • Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά 
 • Θραύση υαλοπινάκων 
 • Θραύση καθρεπτών 
 • Κλοπή ύστερα από διάρρηξη - ληστεία 
 • Ζημίες στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή 
 • Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης 
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας 
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων 
 • Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών 
 • Αλλοίωση τροφίμων 
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους 
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους κινδύνους 
 • Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου κτιρίου - διαμερίσματος 
 • Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής μεταστέγασης σε περίπτωση που η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από καλυπτόμενη ζημία 
 • Πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας 
 • Κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή 
 • Κλοπή πιστωτικής κάρτας 
 • Κάλυψη έργων τέχνης από τους προαναφερόμενους κινδύνους

Πρόσθετες Καλύψεις

 • Σεισμός με απαλλαγή στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (Ελάχιστη απαλλαγή 2% στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με ελάχιστο ποσό € 2.000) 
 • Οικιακή προστασία από ατύχημα 
 • Καθίζηση - κατολίσθηση
 • Ζημίες σε βοηθητικά κτίσματα
 • Ζημίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση - συσκευές 
 • Κάλυψη έργων τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου) εξαιρουμένου του σεισμού 
 • Κάλυψη έργων τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου) περιλαμβανομένου του σεισμού 
 • Οικογενειακή Αστική Ευθύνη 
 • Οικιακή προστασία από ατύχημα